Drukāt

 

lg logo

SIA” Latvijas Grāmata” 25

2019.gada 4.novembrī uzņēmums SIA ''Latvijas Grāmata'' atzīmēja savu 25. dzimšanas dienu.

Mainoties situācijai valstī , 1991.  gadā notika arī pārmaiņas valsts  Grāmatu tirdzniecības apvienībā „Latvijas grāmata”,kas mainoties  dažādiem nosaukumiem – Grāmatu tirdzniecības trests, Grāmatu tirdzniecības kantoris, Grāmatu tirdzniecības pārvalde -  darbojās jau no 1940.gada augusta , apvienojot  un organizējot  visu  grāmatu  veikalu darbību  Latvijā.   Pārmaiņu rezultātā 1994.gadā tika reģistrēts uzņēmums SIA „L grāmata”,un  vēlāk ar vārda „Latvija” izmantošanas piešķirtām tiesībām ieguva atkal nosaukumu  SIA ”Latvijas grāmata”.

Mūsu uzņēmuma pamatvērtības ir:

Mūsu darbības pamatvirzieni:

 

Globuss logo

Mazumtirdzniecības veikalu adreses:

 

DVB-LDDK-logo

SIA "Latvijas Grāmata" iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.