VirtueMart
Budžets:
Atlikums:

TOP10

Jaunumi arrow The Story of Life in 101/2 ChaptersThe Story of Life in 101/2 Chapters
Skatīt pilna izmēra attēlu


Cena: 22.90 €

The Story of Life in 101/2 Chapters

Autors: Marianne Taylor
Izdevniecība: Head of Zeus
Izdošanas gads: 2021
Valoda: Angļu
Produkta veids: Cietie vāki
ISBN: 9781800249189
Lapaspušu skaits: 256
Sērija:
Ievadīšanas datums: 08.09.2021

Anotācija:
An exploration of the key aspects of life on Earth - now and in the future - through the study of 10 and a half species. If an alien visitor were to collect ten souvenir life forms to represent life on earth, which would they be? This is the thought-provoking premise of Marianne Taylor's The Story of Life in 101/2 Chapters. Each life form explains a key aspect about life on Earth.
From the sponge that seems to be a plant but is really an animal to the almost extinct soft-shelled turtle deemed extremely unique and therefore extremely precious, these examples reveal how life itself is arranged across time and space, and how humanity increasingly dominates that vision. Taylor, a prolific science writer, considers the chemistry of a green plant and ponders the possibility of life beyond our world. She investigates the virus in an attempt to determine what a life form is; and wonders if the human - 'a distinct and very dominant species with an inevitably biased view of life' - could evolve in a new direction.
She tells us that the giraffe was one species, but is now four; that the dusky seaside sparrow may be revived through 're-evolution', or cloning; explains the significance of Darwin's finch to evolution; and much more. The 'half' species is artificial intelligence. Itself an experiment to understand and model life, AI is central to our future - although from the alien visitor's standpoint, unlikely to inherit the earth in the long run.
------------------------------------------------------------------------
Dzīves uz Zemes galveno aspektu izpēte - tagad un nākotnē -, pētot 10 ar pusi sugas. Ja kāds citplanētietis savāktu desmit suvenīru dzīvības formas, lai attēlotu dzīvību uz zemes, kādas tās būtu? Tas ir pārdomas rosinošs priekšnoteikums Mariannas Teilores “Dzīves stāsts” 101/2 nodaļās. Katra dzīvības forma izskaidro dzīvības uz Zemes galveno aspektu.
No sūkļa, kas, šķiet, ir augs, bet patiesībā dzīvnieks, līdz gandrīz izmirušam bruņurupucim ar mīkstām lobītēm, ko uzskata par ārkārtīgi unikālu un tāpēc ārkārtīgi vērtīgu, šie piemēri atklāj, kā pati dzīve ir sakārtota laikā un telpā un kā cilvēce arvien vairāk dominē šajā redzējumā . Teilore, ražīga zinātnes rakstniece, apsver zaļā auga ķīmiju un apdomā iespēju dzīvot ārpus mūsu pasaules. Viņa pēta vīrusu, mēģinot noteikt, kāda ir dzīvības forma; un domā, vai cilvēks - “atšķirīga un ļoti dominējoša suga ar neizbēgami tendenciozu priekšstatu par dzīvi” - varētu attīstīties jaunā virzienā.
Viņa stāsta, ka žirafe bija viena suga, bet tagad ir četras; ka tumšais piejūras zvirbulis var tikt atdzīvināts, veicot “atkārtotu evolūciju” vai klonēšanu; izskaidro Darvina žubītes nozīmi evolūcijā; un daudz vairāk. “Pus” suga ir mākslīgais intelekts. AI ir eksperiments, lai izprastu un modelētu dzīvi, AI ir mūsu nākotnes centrālais elements - lai gan no svešzemju apmeklētāja viedokļa maz ticams, ka tas mantoja zemi ilgtermiņā.